Activiteitenkalender

VanTot / OpOmschrijving
 11-03-18Werkochtend in polder Westzaan
In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Ver. Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) wordt er door een groep vrijwilligers gewerkt in de natuur. Het werk bestaat voornamelijk uit (kleine) bomen rooien, (braam)struiken verwijderen en riet harken op kwetsbare percelen. Dit om het gebied open te houden en de flora en fauna te helpen. Het is altijd oer-hollands gezellig. Kom ook eens langs! U zult versteld staan van de schoonheid van de polder.
Verzamelen: Verzamelen: om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Guispad te Westzaan. Er is voldoende parkeergelegenheid in de berm bij de molen. Fietsen kunnen gestald worden bij de molen. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot ca. 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Bij Benno Graas, tel. 075-6214649, email: benfieldth@kpnplanet.nl
 13-03-18Contactavond voor leden
De spreker en het onderwerp voor deze contactavond voor leden is nog niet bekend. Zodra dat bekend is, komt hierover informatie via deze activiteitenkalender en ons verenigingsorgaan De Kieft.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor De Lorzie.
Informatie: Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009, email: rgoudhaarlem@zonnet.nl
17-03-1818-03-18Wintertelweekend 2017-2018
Het zevende en laatste wintertelweekend van het seizoen 2017-2018 in een lange reeks waarbij (vrijwel) de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezigheid van (winter)vogels. Hierdoor kunnen we langjarige trends omtrent de in de Zaanstreek aanwezige wintergasten maken.
Aanvang: De tellingen worden bij voorkeur gehouden op de zaterdag of zondag.
Informatie: Bij Els Floris of Kees de Jager van de Commissie Tellingen en Inventarisaties. Els Floris tel. 075-6425577, email: els.floris@kpnmail.nl
 07-04-18Excursie: Tiengemeten
De grote belangstelling in voorgaande jaren is een goede reden om een bezoek o.l.v.Rob aan het eiland te brengen . Tiengemeten is door Natuurmonumenten veranderd van landbouwgrond in een divers natuurgebied met misschien weer een waarneming van de vliegende deur.
Vertrek: 7.00 uur ⁕⁕ vanaf parkeerterrein station Kogerveld Veldbloemenweg, Zaandam. ⁕⁕ het tijdstip van vertrek kan wijzigen i.v.m. vertrektijd pont
Informatie: Aanmelden tot donderdagavond voor de excursie bij Frits Schuster email frits.schuster@kpnplanet.nl, tel.:075-6352518 of mob.:06-53219414. Voor extra informatie zie de Kieft van september,voor tips en reiskosten zie: verenigingsactiviteiten/excuries
 07-04-18Werkochtend in polder Westzaan
In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Ver. Ongeschonden Behoud Westzijderveld (OBW) wordt er door een groep vrijwilligers gewerkt in de natuur. Het werk bestaat voornamelijk uit (kleine) bomen rooien, (braam)struiken verwijderen en riet harken op kwetsbare percelen. Dit om het gebied open te houden en de flora en fauna te helpen. Het is altijd oer-hollands gezellig. Kom ook eens langs! U zult versteld staan van de schoonheid van de polder. Op deze dag wordt de actie Skoon Skip gehouden waarbij de polder wordt ontdaan van al het zwerfvuil.
Verzamelen: Verzamelen: om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het Guispad te Westzaan. Er is voldoende parkeergelegenheid in de berm bij de molen. Fietsen kunnen gestald worden bij de molen. De grote werkboot vertrekt om 9.30 uur. De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot ca. 13.30 / 14.00 uur.
Informatie: Bij Benno Graas, tel. 075-6214649, email: benfieldth@kpnplanet.nl
 15-04-18Evenementendag 75 jarig Jubileum
Op deze Open Evenementendag wordt het 75-jarig Jubileum van onze vereniging, opgericht op 17 april 1943, op grootse wijze gevierd. Op de Zaanse Schans in en rond het Zaans Museum en in de Kalverpolder zijn tal van activiteiten voor jong en oud. Iedereen is welkom: leden, donateurs en andere Zaanse natuurliefhebbers.
Aanvang: Deze Evenementendag duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Informatie: Zie de aankondigingen vanaf maart in het verenigingsorgaan De Kieft voor de leden, de Kieftenpul voor de donateurs en in de lokale media.
 17-04-18Jubileumreceptie voor Genodigden
In Restaurant De Kraai op de Zaanse Schans wordt een jubileumreceptie voor genodigden gehouden.
Aanvang: Wij verwijzen naar de persoonlijke uitnodiging die de genodigden voor deze receptie zullen ontvangen.
Informatie: Bij het Bestuur.
 08-05-18Contactavond voor leden
De spreker en het onderwerp voor deze contactavond voor leden is nog niet bekend. Zodra dat bekend is, komt hierover informatie via deze activiteitenkalender en ons verenigingsorgaan De Kieft.
Aanvang: 20.00 uur in buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3 te Wormerveer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein voor De Lorzie.
Informatie: Ruud Oudhaarlem, tel. 075-6286009, email: rgoudhaarlem@zonnet.nl