Activiteitenkalender

10 oktober 2023 Contactavond

Evert Pellenkoft vertelt alles over de gierzwaluw. Locatie: Buurtcentrum de Lorzie Marktplein Wormerveer, zaal open om 19.00 uur. De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur

14 oktober 2023 - 15 oktober 2023 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

21 oktober 2023 Kennemermeer en Zuidpier

Ook dit jaar brengen we een bezoek aan de Zuidpier bij IJmuiden. We vangen de excursie aan vanaf de IJmuiderslag (gratis parkeren). Voorwaarde is wel dat het groot onderhoud aan de pier tegen die tijd gereed is. Door het stormachtige najaar van 2022, wat de deelnemers zich nog wel herinneren van onze excursie in november 2022, is de pier letterlijk gesloopt en reeds in april is gestart met groot onderhoud waarbij de pier doordeweeks sowieso is gesloten en soms ook in het weekend.

Langs het Kennemermeer of langs het strand begeven wij ons richting de Zuidpier en onderweg daarnaartoe zullen we al diverse waarnemingen aan ons lijstje toe kunnen voegen. Bij een goede westenwind zullen diverse soorten dichtbij het strand of de pier komen en eventueel een rustplek zoeken tussen de beide pieren.

Indien het onderhoud uitloopt kunnen we uitwijken naar de Noordpier aan de kant van Wijk aan Zee.

3 november 2023 - 5 november 2023 Driedaagse excursie naar Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden

We verblijven in het Fletcher Duinhotel te Burgh-Haamstede, alwaar we kunnen beschikken over ongeveer veertien tweepersoonskamers. Aangezien onze voorkeur uitgaat naar tweepersoonskamers, adviseren wij potentiele deelnemers tijdig een maatje te zoeken om je samen mee in te schrijven. Mocht u toch alleen willen inschrijven, dan zullen wij “naar eer en geweten” een kamergenoot zoeken, uiteraard op voorwaarde dat er nog andere inschrijvers zijn die zich alleen hebben aangemeld. Kortom in principe zijn er dus geen eenpersoonskamers beschikbaar.
De excursie in kort bestek: Een driedaagse excursie, van vrijdag 3 tot en met zondag 5 november 2023, met twee overnachtingen in het Fletcher Duinhotel.
Verblijf is inclusief tweemaal buffetontbijt, tweemaal een driegangendiner op vrijdag en zaterdagavond en tweemaal lunchpakket. ( Voor de vrijdag dienen de deelnemers zelf een lunchpakket mee van huis te nemen.
Gezien de fluctuerende benzineprijs, volgt later nog een definitieve prijsopgave, alsmede verdere informatie, na bevestiging van inschrijving, dit alles voor een vogelrijk weekend inclusief verblijf in een luxueus hotel.
Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering die in geval van calamiteiten ( “zoals ziekte en zeerte” waardoor de aangemelde deelnemer niet aan de excursie zou kunnen deelnemen) de gemaakte kosten dekt.

Deze excursie is volgeboekt !!!!

18 november 2023 - 19 november 2023 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

25 november 2023 De Blauwe Kamer

De eerste nieuwkomer in het excursieprogramma is De Blauwe Kamer. Dit uiterwaardengebied aan de Nederrijn ligt vlak onder Rhenen. De Blauwe Kamer is een set geweest voor de bioscoopfilm Natuur in de Delta en staat bekend als een vogelparadijs waar het water vrij spel heeft.
Er is dan ook een kans dat het een laarzenexcursie wordt afhankelijk van de waterstanden voorafgaand aan de excursie.

Naast dit gebied kunnen we ook nog een extra stop maken bij de Grebbeberg voor wat extra soorten.

Op voorhand is met geen mogelijkheid aan te geven welke vogels we daar aan zullen treffen omdat dit grotendeels afhankelijk is van de waterstand. Maar dat het gebied voor de nodige verrassingen kan zorgen staat vast.

16 december 2023 - 17 december 2023 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

23 december 2023 Oostvaardersplassen

We sluiten het jaar 2023 af met een excursie naar de Oostvaardersplassen. Dit jaar starten we direct bij de Driehoek bij het bezoekerscentrum. Vorig jaar hebben we deze stop overgeslagen omdat grote groepen vreemde vogels de schaatsen ondergebonden hadden om de Oostvaardersplassen vanaf het ijs te bewonderen.

Afhankelijk van het weer en de waarnemingen kunnen we vervolgens besluiten om door te gaan naar het bezoekerscentrum aan de kant van Almere, ofwel nog enkele stops te maken aan de kant van Lelystad alvorens weer naar huis te keren.

13 januari 2024 - 14 januari 2024 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

20 januari 2024 West Friesland

17 februari 2024 - 18 februari 2024 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

24 februari 2024 Texel

16 maart 2024 - 17 maart 2024 Wintertelling

Vrijwel de gehele Zaanstreek wordt geteld op de aanwezige vogels, voornamelijk de wintergasten maar ook diverse andere soorten. Deze tellingen vinden al tientallen jaren plaats waardoor bepaalde trends zichtbaar worden. Sommige soorten nemen in de loop der jaren toe, andere nemen in de Zaanstreek af, mogelijk onder invloed van de klimaatveranderingen.

De telling wordt uitgevoerd door geregistreerde tellers. Interesse om ook mee te doen? Neem dan contact op met de commissie tellingen en inventarisaties.

23 maart 2024 Nieuwe Driemanspolder

20 april 2024 Duingebied Meijendel