Beheerwerkzaamheden

In samenwerking met diverse natuurbeherende instanties worden beheerwerkzaamheden in enkele belangrijke veenweidegebieden uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats met Staatsbosbeheer in de Polder Westzaan en het Oostzanerveld, met Natuurmonumenten in het Wormer- en Jisperveld en met de Stichting Kalverpolder in de Kalverpolder. De werkzaamheden vinden buiten het broedseizoen plaats, dus voornamelijk in de winterperiode en bestaan grotendeels uit het verwijderen van boomopslag, struiken en maaisel.

Oostzanerveld

Werkzaterdagochtenden

Verzamelen en vertrek tussen 9:15 en 9:30 uur bij het fietspad vanaf de flat De Noordwachter te Zaandam, direct onder het fietstunneltje van de Coentunnelweg langs het fietspad Zaandam-Oostzaan. Per grote boerenplat waar ook de fietsen in meegenomen kunnen worden, gaan de werkers naar een te bewerken perceel in het veld. Parkeergelegenheid is er op het parkeerterrein van flat De Noordwachter, te bereiken via De Weer in Zaandam.

Contactpersoon

Bernard Ebbelaar
075 6161731

Programma

Er zijn werkzaamheden gepland op de volgende (zater)dagen:

  Polder Westzaan

  Werkochtenden

  Verzamelen om 9.15 uur bij molen De Schoolmeester aan het (Verlegde) Guispad te Westzaan. Per grote werkboot gaan de werkers naar een te bewerken perceel in het veld. Er is voldoende parkeergelegenheid in de berm bij de molen. Fietsen kunnen worden geplaatst bij de molen. De werkzaamheden duren tot ongeveer 13.30 uur. Als u komt, neem dan hoge waterdichte laarzen, werkhandschoenen, regenpak en (oude en warme!) werkkleding en een lunchpakket mee. Voor koffie, thee en gereedschap wordt gezorgd. Eten (en opwarmen) gebeurd in molen Het Prinsenhof of De Jonge Dirk.

  Contactpersoon

  Ank Brand
  06-22483973

  Programma

  Er zijn werkzaamheden gepland op de volgende dagen:

   Wormer- en Jisperveld

   Contactpersoon

   De Poelboerderij
   075-6219100
   www.poelboerderij.nl

   Programma

   Diverse dagen tijdens het winterseizoen, informatie bij de Poelboerderij.

   Kalverpolder

   Contactpersoon

   John van Loon
   06-55146371

   Programma

   Iedere dinsdagochtend.
   Verzamelen om 8.30 uur bij de werkschuur Kalverringdijk 32A, Zaandam.