Excursies

In de periode van oktober t/m april of mei wordt er elke maand een verenigingsexcursie georganiseerd naar een vogelrijk gebied. Deze excursies zijn een mooie gelegenheid om alles over vogels aan de weet te komen en verdere ervaring op te doen. De combinatie van nieuwe leden en ervaren vogelaars bevordert de overdracht van kennis op een optimale manier. Bovendien is het altijd gezellig. De excursies vinden afwisselend plaats naar verre bestemmingen binnen Nederland (hele dag) of juist wat dichter bij huis (halve dag).

De verenigingsexcursies zijn alleen voor leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en voor leden van de Zaanse KNNV.

Soms worden meerdaagse excursies naar binnen- of buitenland georganiseerd (Lauwersmeer, Vlieland, Scandinavië, de Balkanlanden). Deze meerdaagse excursies worden altijd apart aangekondigd in “De Kieft”, zijn alleen voor leden van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” en het excursiereglement meerdaagse excursies is van toepassing. De data van deze meerdaagse excursies worden in onderstaand overzicht niet getoond, maar zijn wel opgenomen in de activiteitenkalender.

Contactpersonen

Chris Rademaker
075 6213034
06 49600386

Jeroen Haasnoot
075 2026842
06 27032606

Groepje vogelaars tijdens excursie; © Arie Klut

Programma

Datum Bestemming Duur Kosten (auto)*

* De vermelde kosten zijn een indicatie per auto. Er wordt gecarpoold op basis van een benzinevergoeding per auto/km, te verrekenen door de inzittenden met de chauffeur. De Vergoeding per kilometer is in overleg vastgesteld op € 0,30.

Vertrek vanaf het parkeerterrein van station Zaandam Kogerveld, tenzij anders vermeld.

Aanmeldingen voor de dag en halve dag excursies kunt u doen, vanaf een maand voor vertrek van de betreffende excursie tot uiterlijk op de donderdagavond vóór de excursie dag bij Jeroen Haasnoot (contactgegevens zie boven). Bij voorkeur via het sturen van een bericht via de website; anders telefonisch na 19:00 uur ’s avonds.

Deelname aan de excursies van Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” geschiedt op eigen risico. Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ongevallen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan activiteiten. Houdt u rekening met mogelijke slechte of onverharde wegen en de weersomstandigheden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw meegenomen apparatuur.