Algemene Ledenvergadering

De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” houdt tenminste één keer per jaar een Algemene LedenVergadering (ALV). Op deze bijeenkomst wordt het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid besproken. Het gevoerde beleid wordt besproken aan de hand van de (financiële) jaarverslagen van de diverse werkgroepen.

Tevens hebben leden de mogelijkheid om (vooraf) onderwerpen die bij hen leven op de agenda te zetten en tijdens de ALV met het bestuur te bespreken.

Zodra de agenda van de volgende ledenvergadering bekend is, zal deze hier worden gepubliceerd. Mocht u een onderwerp voor op de agenda hebben, dan kunt u dit bij de secretaris bekend maken (adresinformatie zie: bestuur). Verhindering kunt u melden bij de voorzitter.

Extra Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2023

De extra algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 31 oktober2023 in buurtcentrum De Lorzie, Marktplein 3, Wormerveer. De zaal is vanaf 19.00 uur open. De vergadering begint stipt om 19.30 uur.

De aanleiding van deze extra ledenvergadering kunt u hier lezen.

Agenda op hoofdlijnen


Verslagen en besproken stukken

Van een gehouden ALV wordt door de secretaris een verslag gemaakt. Verslagen worden via deze pagina aan de leden ter beschikking gesteld.

Algemene Ledenvergadering 18 april 2023

Algemene Ledenvergadering 11 april 2022 (inclusief extra vergadering)

Algemene Ledenvergadering 4 oktober 2021