ANBI-status

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of Algemeen Nut Beogende Instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. De Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” is bij beschikking van de Belastingdienst d.d. 20 september 2007 vanaf 1 januari 2008 als ANBI aangewezen.

De ANBI-status vraagt om openbaarheid van specifieke informatie: