De Kieft

“De Kieft” is het verenigingsblad en verschijnt drie maal per jaar (maart, juli en november) voor leden van de vereniging. Donateurs ontvangen twee maal per jaar nieuwsbrief “de Kieftenpul”.

Redactie

Redactie Kieft
Algemeen e-mailadres

Cor van Dongen
075-6350309

Ed Staats
06 37176870

Annemarie de Ronde
06-47065465

Leo Nooij (vormgeving)


De ontstaansgeschiedenis van de Kieft

In 1953, tien jaar na het ontstaan van de vereniging, verscheen het eerste nummer van het eigen verenigingsblad WIEK en SNEB. De naam was bedacht door Rein Stuurman en Ko Zweers, geen onbekende namen in de vogelwereld. Aan het uitbrengen van het blad was voorafgegaan de verschijning van een viertal jaarverslagen in druk, waarin het wel en wee van de vogelwereld in de Zaanstreek en van de vereniging uitvoerig werd belicht.

In WIEK en SNEB konden later ook andere verenigingen hun nieuws kwijt. Omdat steeds meer verenigingen van die mogelijkheid gebruik maakten groeide het blad binnen vijf jaar uit tot een landelijk orgaan dat was omgedoopt in het Vogeljaar. Na 70 jaar is medio 2022 dit vogelblad opgehouden te bestaan. De laatste editie is in oktober 2022 verschenen in boekvorm met een hardcover en de titel ‘het laatste Vogeljaar’. Gevolg van de groei was wel dat er voor het Zaanse vogelnieuws steeds minder ruimte beschikbaar was. Dat was reden om in de jaren 1971 tot en met 1976 vijf jaarverslagen in druk uit te brengen. De kwaliteit daarvan was zodanig dat ze als echte visitekaartjes van de vereniging werden gezien.

De groei van de vereniging in die jaren en de vorming van verschillende werkgroepen en commissies deed de behoefte aan schriftelijke onderlinge communicatie alleen maar groter worden. Dat leidde uiteindelijk weer tot het uitbrengen van een eigen verenigingsblad dat de naam “De Grutter” kreeg en voor het eerst verscheen in augustus 1977. De frequentie van uitgifte werd gesteld op eenmaal per twee maanden. Aanvankelijk verscheen het in A5-formaat. Per februari 1990 werd overgestapt op een uitgave in A4-formaat.

Ook nu nog verschijnt het blad in dit formaat maar vanaf maart 1999 – bij het aantreden van een nieuwe redactie – onder de naam “de Kieft”, die refereert aan het verenigingslogo. Vanaf 2023 is de frequentie van uitgifte teruggebracht van vier naar drie keer per jaar. Dit in verband met een beperkte capaciteit bij de redactie (meer redactieleden zijn altijd welkom !).

Vanaf het juni-nummer 2011 is het uiterlijk van “de Kieft” fors veranderd. De omslag is full-colour en wordt gesierd door diverse foto’s van leden. Ook bij de artikelen zijn nu naast de tekeningen van “huistekenaar” Jos Zwarts diverse (kleuren)foto’s, tabellen en grafieken opgenomen. Deze nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan door het toetreden van een nieuw redactielid met zo’n 40 jaar ervaring in de grafische sector en het overschakelen naar een nieuwe drukker.