Verzekeringen

Het bestuur heeft ten behoeve van de vereniging als zelfstandig rechtspersoon een verzekering gesloten ter dekking tegen claims ter zake wettelijke aansprakelijkheid (WA-verzekering).

Daarnaast kan worden gemeld dat de gemeente Zaanstad voor vrijwilligers een speciale Vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Om als vrijwilliger te kunnen worden aangemerkt in de zin van deze verzekering moet er in elk geval sprake zijn van “iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend”

Duidelijk mag zijn dat gelet op de hiervoor gegeven definitie van vrijwilliger niet ieder lid van de vereniging bij alles wat hij in of voor of namens de vereniging doet dus automatisch onder de werking en bescherming van deze verzekering valt!! Evenmin valt elke in verenigingsverband verrichtte onverplichte en onbetaalde werkzaamheid van een lid hieronder.

Zeer wel denkbaar is dat veel activiteiten van leden van de vereniging namelijk door de verzekeraar niet als vrijwilligerswerk in de bovengenoemde zin zal worden aangemerkt, maar als een “gewone deelname” aan een activiteit van een vereniging waar men uit eigen belang(-stelling) lid van is.

Voor meer informatie over deze vrijwilligersverzekering zie de website van Zaanstad.