De Polder Westzaan in beeld – lezing door Rob Koeman

Bron: redactie

Ons lid Rob Koeman, ook wel de ‘burgemeester van de Polder Westzaan’ genoemd, gaat als grote kenner van dit veenweidegebied een avondvullende lezing geven bij de Stichting Zuidervermaning in Westzaan.

Rob Koeman in actie
Rob Koeman in actie

Zijn lezing word gehouden op:
Donderdagavond 7 maart 2024, aanvang 20.15 uur.
Locatie: De Zuidervermaning, Zuideinde 233 te Westzaan.


De toegangsprijs bedraagt €. 7,50 per persoon.
Voor informatie en reserveren: www.zuidervermaning.nl

De lezing wordt gehouden in het kader van een Westzaans project ‘Westzaan ziet ze vliegen’. Zijn lezing bestaat uit twee delen; er is dus een pauze ingelast. Rob zal ingaan op de schoonheid van de polder. Niet alleen de vogels komen aan bod, maar zeker ook de bloemen en planten waarvan sommige extreem zeldzaam zijn, de vlinders, de zoogdieren en de landschappelijke aspecten. Niets wordt wat de natuur betreft vergeten in deze lezing! En wie kan dat nu beter vertellen en laten zien dan Rob? Hij komt wekelijks, zo niet bijna dagelijks in de fraaie Polder Westzaan.

Gele Kwikstaart
De gele kwikstaart is een doortrekker en incidentele broedvogel in de Polder Westzaan (foto: © Rob Koeman)