Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum: 18 april 2023
Locatie: Buurcentrum De Lorzie, Marktplein 3, Wormerveer (Route via google maps)
Aanvang: 19:30

Het bestuur zal in deze belangrijke vergadering verantwoording afleggen over het jaar 2022, zowel op het financieel als beleidsmatige vlak. Een ledenvergadering is van belang voor alle leden. Diverse stukken zoals jaarverslagen, werkgroepverslagen en het financiele verslag komen t.z.t. beschikbaar. De agenda en uitnodiging volgt in de Kieft van maart 2023.