Homepage foto’s

Homepages
IJsduiker
IJsduiker
© Bob van Duin
Matkop
Matkop
©Arjan Bakker
Patrijs
Patrijs
©Bob van Duin
Draaihals
Draaihals
©C.B. (Kees) de Jager
Slangenarend
Slangenarend
©Wil Sopjes
Grijze wouw
Grijze wouw
©Arjan Bakker
Humes bladkoning
Humes bladkoning
©Maarten Hotting
Grutto
Grutto
©C.B. (Kees) de Jager
Velduil
Velduil
©Inge van der Wulp
Waterral
Waterral
©Onno Steendam
Smient
Smient
Koereiger
Koereiger
©Inge van der Wulp
Kwak
Kwak
©Onno Steendam
Kievit
Kievit
©C.B. (Kees) de Jager
Ransuil
Ransuil
©Jos Spijkerman
Sperwer
Sperwer
©Rob van der Woude
Roerdomp
Roerdomp
©Inge van der Wulp
Havik
Havik
©C.B. (Kees) de Jager
Ooievaar
Ooievaar
©Gerard Graas
Visdief
Visdief
©C.B. (Kees) de Jager
Slobeend
Slobeend
©Jan Zorgdrager
Lepelaar
Lepelaar
©Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek"
Groene Reiger
Groene Reiger
©Inge van der Wulp
Tureluur
Tureluur
©C.B. (Kees) de Jager
Bontbekplevier
Bontbekplevier
©Ingmar van der Brugge
Pestvogel
Pestvogel
©Arjen Hotting
Zeearend
Zeearend
©Ingmar van der Brugge
Witoogeend
Witoogeend
©C.B. (Kees) de Jager
Blauwe Kiekendief
Blauwe Kiekendief
©Ingmar van der Brugge
Klapekster
Klapekster
©Maarten Zorgdrager
Stormmeeuw
Stormmeeuw
©Jan Zorgdrager
Grote Zilverreiger
Grote Zilverreiger
©C.B. (Kees) de Jager
Slechtvalk
Slechtvalk
©C.B. (Kees) de Jager
Baardman
Baardman
©C.B. (Kees) de Jager
Steenuil
Steenuil
©Maarten Hotting
Dwergmeeuw
Dwergmeeuw
©Ingmar van der Brugge
Draaihals
Draaihals
©Joke Stuurman
Klapekster
Klapekster
©Ingmar van der Brugge
Tapuit
Tapuit
©C.B. (Kees) de Jager
Bontbekplevier
Bontbekplevier
©Jan Zorgdrager
Witgat
Witgat
©Jan Willem Dekker
Steltkluut
Steltkluut
©Eline Kleibrink
Bosruiter
Bosruiter
©C.B. (Kees) de Jager
Blauwborst
Blauwborst
©Jan Willem Dekker
Velduil
Velduil
©Maarten Zorgdrager
Roerdomp
Roerdomp
©Jan Zorgdrager
Grote Zee-eend
Grote Zee-eend
©Ingmar van der Brugge
Parelduiker
Parelduiker
©C.B. (Kees) de Jager
Buizerd
Buizerd
©C.B. (Kees) de Jager
Morinelplevier
Morinelplevier
©Bernard Ebbelaar
Grutto
Grutto
©C.B. (Kees) de Jager
Brilduiker
Brilduiker
©Ingmar van der Brugge
Roodkeelduiker
Roodkeelduiker
©C.B. (Kees) de Jager
Casarca
Casarca
©Ingmar van der Brugge
Buizerd
Buizerd
©Arie Klut
Parelduiker
Parelduiker
©C.B. (Kees) de Jager
Boomklever
Boomklever
©Ingmar van der Brugge
Kerkuil
Kerkuil
©Rein Beentjes / Wil Sopjes
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
©C.B. (Kees) de Jager
Spotvogel
Spotvogel
©Ingmar van der Brugge
Geoorde Fuut
Geoorde Fuut
©C.B. (Kees) de Jager
Rosse Grutto
Rosse Grutto
©C.B. (Kees) de Jager
Gestreepte Strandloper
Gestreepte Strandloper
©Maarten Hotting
Beflijster
Beflijster
©Ingmar van der Brugge
Witstuitbarmsijs
Witstuitbarmsijs
©C.B. (Kees) de Jager
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
©C.B. (Kees) de Jager
Goudvink
Goudvink
©Ingmar van der Brugge
Kolgans
Kolgans
©C.B. (Kees) de Jager
IJsvogel
IJsvogel
©Michael Kuijl
Parelduiker
Parelduiker
©C.B. (Kees) de Jager
Lepelaar
Lepelaar
©A. Griffioen
Lepelaar
Lepelaar
©Arie Klut
Buidelmees
Buidelmees
©C.B. (Kees) de Jager
Kleine Zwaan
Kleine Zwaan
©C.B. (Kees) de Jager
Pontische Meeuw
Pontische Meeuw
©Maarten Hotting
Vuurgoudhaan
Vuurgoudhaan
©C.B. (Kees) de Jager
Kleine Zilverreiger
Kleine Zilverreiger
©Ingmar van der Brugge
Baardman
Baardman
©Ingmar van der Brugge
Steltkluut
Steltkluut
©C.B. (Kees) de Jager
Steenloper
Steenloper
©C.B. (Kees) de Jager
IJsvogel
IJsvogel
©Rein Beentjes
Roodkopklauwier
Roodkopklauwier
©C.B. (Kees) de Jager
Roodhalsfuut
Roodhalsfuut
©C.B. (Kees) de Jager
Europese Kanarie
Europese Kanarie
©Maarten Hotting
Draaihals
Draaihals
©Mick Brinkkemper
Kerkuil
Kerkuil
©Larry Kef
Torenvalk
Torenvalk
©Jos Spijkerman
Appelvink
Appelvink
©C.B. (Kees) de Jager
Boomklever
Boomklever
©Maarten Hotting
Middelste Zaagbek
Middelste Zaagbek
©Ingmar van der Brugge
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
©Viljo Kooij
Visarend
Visarend
©Viljo Kooij
Poelruiter
Poelruiter
©Ingmar van der Brugge
Zeearend
Zeearend
©Karen Vaartjes
Witkopstaartmees
Witkopstaartmees
©Niko Brinkkemper
Zwarte Ibis
Zwarte Ibis
©C.B. (Kees) de Jager
Purperreiger
Purperreiger
©C.B. (Kees) de Jager
Gekraagde Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
©Rene Alberts
Krooneend
Krooneend
©Maarten Hotting
Grote Burgemeester
Grote Burgemeester
©C.B. (Kees) de Jager
Koereiger
Koereiger
©Ingmar van der Brugge
Grauwe Franjepoot
Grauwe Franjepoot
©C.B. (Kees) de Jager
Purperreiger
Purperreiger
©Rene Alberts
Grote Vale Spotvogel
Grote Vale Spotvogel
©Karen Vaartjes
Boomvalk
Boomvalk
©Rik Mandjes
Bokje
Bokje
©Ingmar van der Brugge
Strandplevier
Strandplevier
©Thomas Ras