Lidmaatschap

U bent van harte welkom als lid of donateur van onze vereniging. Momenteel telt onze vereniging circa 500 leden en 150 donateurs. Leden kunnen uiteraard deelnemen aan alle activiteiten. Het is dé manier om kennis te maken met de Zaanse natuur en het werk van onze vereniging. Met “vogels kijken” als hobby kunt u met ons onvergetelijke momenten beleven! In ons blad “de Kieft” is van alles te lezen over het wel en wee van de vogels om ons heen en onze vereniging.

Als lid ontvangt u dit blad vier maal per jaar en u bent welkom op alle activiteiten. De contributie bedraagt minimaal € 25,– (meer mag natuurlijk altijd!).

Uiteraard kunnen ook andere gezinsleden lid worden. Een tweede (enz.) lidmaatschap is het gezinslidmaatschap. De contributie voor gezinsleden bedraagt € 15,– per jaar. Per gezin wordt per keer slechts één exemplaar van de Kieft verstrekt.

Geeft u de voorkeur aan het donateurschap, dat m.i.v. 2015 minimaal € 8,– per jaar kost (meer mag natuurlijk altijd!), dan ontvangt u twee maal per jaar de nieuwsbrief “de Kieftenpul” en een gratis uitnodiging voor de twee maal per jaar te houden grote film- of diavoorstelling (zie verder de pagina met activiteiten).

Indien u lid of donateur wilt worden, kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Dit kunt u direct online invullen en versturen naar de ledenadministrateur.

Ledenadministrateur

Ico van Dijk

Bankgegevens

Bank: ABN Amro
Rekening: NL39ABNA0545573254 t.n.v. VBW Zaanstreek