Links

Hieronder volgt een overzicht van websites die iets met de doelstellingen van Vogelbeschermingswacht "Zaanstreek" te maken hebben. De links zijn onderverdeeld in meerdere categorieën, door op een categorie te klikken, verschijnen de bijbehorende links.

Categorieën

Roofvogels & uilen
www.eaglewatch.nl
Eaglewatch is een website over roofvogels en uilen. Er wordt geprobeert alle vogels in kaart te brengen, voorzien van gewichten, afmetingen, habitat, geluiden, en foto's.
www.steenuil.nl
STeenuilenOverleg NEderland - STONE. Een platform voor personen en werkgroepen die zich bezighouden met onderzoek en bescherming van de Steenuil.
www.steenuilnoordholland.nl
De internetsite van de Steenuilenwerkgroep Noord-Holland. Bescherming, propaganda en plaatsing van nestkasten voor Steenuilen.
www.uilen.org
Uilenwerkgroepen in Nederland
www.werkgroeproofvogels.nl
Werkgroep Roofvogels Nederland
www.kiekenkaike.nl
Werkgroep Roofvogels en Uilen van de Vogelbeschermingswacht "Zaansteek"