Natuuratlas Zaanstad digitaal

Op initiatief van de stichting Natuur- & Milieu Educatie Zaanstreek -nu bekend als Zaans Natuur & Milieu Centrum- verscheen in het najaar van 2012 de Natuuratlas Zaanstad. Daarin werden het Zaanse landschap en de ongeveer 5.000 plant- en diersoorten, waarvan bekend was dat ze daar voorkomen, gedocumenteerd met behulp van beschrijvingen, beeldmateriaal, tabellen en verspreidingskaarten. De atlas vormt nog altijd een uniek naslagwerk over de Zaanse natuur voor natuurliefhebbers, beheerders, beleidsmakers en scholieren. Er zijn in Nederland nauwelijks andere gemeenten, waar de aanwezige biodiversiteit zo compleet is geïnventariseerd én vervat in een fraai geïllustreerd boekwerk, toegankelijk voor een breed publiek. De atlas is tot stand gekomen met medewerking van alle betrokken terreinbeheerders en dankzij de inzet van talloze vrijwilligers.

Nu, exact 10 jaar later, is de Natuuratlas voor een ieder per hoofdstuk digitaal te raadplegen en te downloaden. De auteurs bereiken zo een nog grotere lezersgroep en bovendien zal de grote hoeveelheid verspreidingsgegevens van plant- en diersoorten wetenschappelijk toegankelijker zijn. In de digitale uitgave zijn enkele opmaakfouten verbeterd, alsmede updates en aanvullingen ingevoegd. De Gemeente Zaanstad brengt vanaf 2018 de soortenrijkdom (biodiversiteit) aan planten en dieren verder in kaart, voortbordurend op de Natuuratlas. Bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten kan dan nog beter rekening worden gehouden met de aanwezige natuur.

Raadpleeg de atlas via de website van de Gemeente Zaanstad: https://buitengewoon.zaanstad.nl/groen/biodiversiteit en/of het Zaans Natuur & Milieu Centrum: https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/project/natuuratlas-nu-digitaal/