• Sovon landelijke dag, zaterdag 25 november 2023

  Inmiddels al voor de 46ste maal organiseert Sovon haar Landelijke Dag, een evenement van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). En dit keer valt er iets bijzonders te vieren!…

 • Verbod op waterrecreatie op centrale Stootersplas

  De provincie Noord-Holland houdt vast aan een recreatieverbod op de Stootersplas in natuur- en recreatiegebied Het Twiske tijdens de wintermaanden. Afsluiting van de plas is nodig om de daar overwinterende smienten niet te verstoren, maar watersporters maken…

 • Wormer- en Jisperveld grutto’s in Afrika

  In een eerder nieuwsbericht was al te lezen dat er een aantal grutto’s in het Wormer- en Jisperveld van een GPS zender zijn voorzien met als doel het terreingebruik in kaart te brengen. Zenderen is één, ze…

 • Onderzoek met gezenderde grutto’s

  Door: Els Floris, Wetlandwacht Wormer- en Jisperveld In opdracht van VeenVitaal, een consortium van wetenschappers, natuurorganisaties, boeren en overheden in de regio Amsterdam, zijn in mei 2023 tien grutto’s gezenderd. Vier in de Schaalsmeerpolder in het Wormer-…

 • Wandelen over water 2023

  Op 28 en 29 mei aanstaande is weer Wandelen over Water in natuurgebied het Guisveld! Zoals vanouds kun je over het onverharde pad van ruim vier kilometer wandelen en kom je onderweg van alles tegen aan vogels,…

 • Nieuw: Cadeau lidmaatschap

  Nieuw bij onze vereniging. Ken je iemand die nog geen lid is van onze vereniging en je deze persoon graag wilt laten ervaren wat een lidmaatschap betekent? Dan kunt je nu een lidmaatschap voor 1 jaar cadeau…

 • Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023

  Op 15 maart 2023 vinden Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een tiental partijen dingt mee om 55 zetels bij de provincie Noord-Holland. Provinciale Staten kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Verkiezingsprogramma’s zullen veel goede voornemens bevatten, maar wat…

 • Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023

  Op 15 maart 2023 vinden waterschapsverkiezingen plaats. We kunnen dan stemmen voor de besturen van waterschappen. De Zaanstreek valt onder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Haar kerntaken zijn waterbeheer en waterkwaliteit. Dat is zeer belangrijk voor natuur…