• Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023

  Op 15 maart 2023 vinden Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een tiental partijen dingt mee om 55 zetels bij de provincie Noord-Holland. Provinciale Staten kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Verkiezingsprogramma’s zullen veel goede voornemens bevatten, maar wat…

 • Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023

  Op 15 maart 2023 vinden waterschapsverkiezingen plaats. We kunnen dan stemmen voor de besturen van waterschappen. De Zaanstreek valt onder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Haar kerntaken zijn waterbeheer en waterkwaliteit. Dat is zeer belangrijk voor natuur…

 • Strand (Ruben Smit) op TV

  Het strand. Een geliefde plek én een dynamische plek. In deze overgangszone van de zee en het land is een continue strijd gaande. Want onze stranden, vooral op de wadden, zijn ook een belangrijk en beschermd leefgebied…

 • Aanmelden excursie Nieuwkoop en Groene Jonker

  Leden kunnen zich al vanaf 1 januari aanmelden voor de excursie van 13 mei 2023 naar Nieuwkoop en de Groene Jonker. Dit in verband met de planning van de excursie. Zie voor meer informatie de activiteitenkalender: Nieuwkoop…

 • 12e Noord-Hollandse Natuurdag – zaterdag 17 december

  Bron: de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland (SVN) Op zaterdag 17 december organiseert de Provinciale Organisatie Flora en Fauna (POFF) en Landschap Noord-Holland de twaalfde Noord-Hollandse Natuurdag. Deze inspirerende dag zal plaats vinden in het Aristo Meeting Center te…

 • Welkom op de vernieuwde website

  Zoals u vermoedelijk al gezien heeft is de website van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” vernieuwd. Het meest in het oog springend is vermoedelijk de groene kop met daarin een Zaanse vogel of landschap verwerkt, verder zal ook het…

 • Herbeplanting inheemse bomen en heesters N246

  Bron: Martijn de Lange, Rijkswaterstaat In het kader van de afspraken met diverse Zaanse natuurorganisaties waaronder de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” is Rijkswaterstaat op 14 november begonnen met de herbeplanting van 300 diverse soorten bomen en 120 bes dragende…

 • Natuuratlas Zaanstad digitaal

  Op initiatief van de stichting Natuur- & Milieu Educatie Zaanstreek -nu bekend als Zaans Natuur & Milieu Centrum- verscheen in het najaar van 2012 de Natuuratlas Zaanstad. Daarin werden het Zaanse landschap en de ongeveer 5.000 plant-…

 • Boren in een boomstam

  Boren voor bijen

  Op 9 september werd onder de bezielende leiding van Marco van Wieringen, ecoloog van Rijkswaterstaat, een groep van 20 enthousiaste vrijwilligers, waaronder leden van de Zaanse Vogelwacht en KNNV, rondgeleid langs de natuuroever bij Buitenhuizen. Wat gingen…