Onderzoek met gezenderde grutto’s

Door: Els Floris, Wetlandwacht Wormer- en Jisperveld

In opdracht van VeenVitaal, een consortium van wetenschappers, natuurorganisaties, boeren en overheden in de regio Amsterdam, zijn in mei 2023 tien grutto’s gezenderd. Vier in de Schaalsmeerpolder in het Wormer- en Jisperveld bij Wormer, vier in de Verenigde Binnenpolder West bij Spaarndam en twee in polder de Ronde Hoep bij Ouderkerk aan de Amstel.

Binnen VeenVitaal volgen de onderzoekers een aantal grutto’s met mini GPS-zendertjes. Deze vogels moeten op landschapsniveau laten zien welke percelen aantrekkelijk voor ze zijn. De onderzoekers combineren deze informatie met allerlei andere metingen, bijvoorbeeld aan bodemleven, vliegende insecten, aan waterkwaliteit en landgebruik. De gezenderde grutto’s geven dagelijks informatie over hun verblijf. Door de condities van de graslanden van hun keuze te vergelijken met naastgelegen percelen waar ze niet naar toegaan proberen de onderzoekers te ontdekken wat de perceelkeuze van de grutto bepaalt.

De grutto’s zijn ook voorzien van een unieke combinatie van pootringen. Alle vogels kregen namen van lokale plaatsen, boerderijen of personen die zich inzetten voor de bescherming van de grutto’s. De in het Wormer- en Jisperveld gezenderde vogels heten Onne, Els, Bert en Poelboerderij. Ze zijn te volgen via internet: https://www.globalflywaynetwork.org/tracks/project/black-tailed-godwits-veenvitaal

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van VeenVitaal.