Waarnemingen

Actuele waarnemingen

De vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” werkt voor het verzamelen en beschikbaar stellen van actuele waarnemingen uit het werkgebied samen met waarneming.nl. De waarnemingen voor de Zaanstreek zijn te vinden via zaanstreek.waarneming.nl.

Oude vogelwaarnemingen

Historische waarnemingen worden actief door de vogelbeschermingswacht toegevoegd aan waarneming.nl. Iedere waarneming is welkom.
Heeft u een oud notitieboekje of dagboek? U kunt de waarnemingen zelf invoeren in zaanstreek.waarneming.nl. Wanneer u wilt dat wij de oude waarnemingen opvoeren, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Groene reiger ©Kees de Jager

Trektellen

Zo’n tien jaar geleden zijn enkele enthousiaste leden begonnen met het tellen van trekvogels. In eerste instantie werd dit gedaan aan de zuidkant van het werkgebied langs het Noordzeekanaal. Door de toenemende bebouwing en daarmee gepaard gaande afname van zicht en toename van lawaai, is in 2015 de telpost verplaatst naar het Wormer- en Jisperveld.

De resultaten van de tellingen worden bijgehouden via trektellen.nl; telpost Wormer en Jisperveld Noord (Jisp).


Fenologie

Op basis van deze waarnemingen en resultaten van tellingen, kan elk jaar een overzicht van de fenologie van de Zaanstreek worden opgesteld. Hierdoor kan inzicht verkregen worden in de 1e verschijningsdata van diverse soorten (trek)vogels. Cijfermateriaal waarmee (mogelijk) iets gezegd kan worden over de invloed van het veranderende klimaat op het (verschijnings)gedrag van vogels.

De fenologie kan “live” gevolgd worden op zaanstreek.waarneming.nl/fenologie.php. Hier worden de eerste waarnemingen die ondersteund worden met bewijsmateriaal (foto of geluid) getoond. Van enkele jaren uit het verleden zijn ook pdf-bestanden met een selectie van aankomstdata van (trek)vogels in dat jaar beschikbaar.