Pers- en Propaganda Commissie (P.P.C.)

Het doel van deze commissie is het propageren en verspreiden - zowel binnen als buiten de vereniging - van de vogelbeschermingsgedachte door:

  • het presenteren van de vereniging op daarvoor geschikte gelegenheden.
  • het verzorgen van persberichten en het onderhouden van andere contacten met de media.
  • het geven van voorlichting en lezingen.
  • het organiseren van cursussen en tentoonstellingen.

Coördinator

Ed Staats
075 6178906
06 37176870

PPC in actie
De PPC in aktie tijdens het 65-jarig jubileum; © Rob v.d. Woude