Werkgroep Weidevogelbescherming

Het doel van de werkgroep is om door middel van het coördineren van beschermingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan het instandhouden en waar mogelijk zelfs verbeteren van de stand van de weidevogelsoorten in de Zaanstreek.


Coördinator

Onno Steendam
075 6428828

Scholekster onder nestbeschermer; Foto: Jan v.d. Geld
Scholekster onder nestbeschermer; © Jan v.d. Geld