Wintertellingen

In het winterseizoen, lopend vanaf september t/m maart, wordt de gehele Zaanstreek (excl. bebouwing) geteld op in ieder geval watervogels. Veel tellers nemen echter alle soorten die zij zien mee.

De telling vindt elke maand plaats in weekend dat het dichtste bij de 15e van de maand ligt. De resultaten worden centraal verzameld en verwerkt. De verwerkte tellingen worden elk jaar aangeleverd bij Sovon in het kader van de Watervogeltellingen.

Deze wintertellingen worden uitgevoerd door een groep van 50-60 tellers, die alleen of in een klein groepje, hun “eigen” stukje Zaanstreek tellen.

Smient
Smient; ©Luuk Plekker

Tijdens de tellingen worden regelmatig leuke waarnemingen gedaan, maar het gaat om het vaststellen van de winterpopulatie vogels in ons werkgebied. Door de langdurige telreeks (er wordt al zo’n 30 jaar geteld) is er een schat aan gegevens verzameld. Met deze gegevens zijn mooie trends te ontdekken in de samenstelling van de winterse vogelbevolking in de Zaanstreek.

Ook zin om mee te tellen of te ervaren hoe dit is? Neem dan contact op met de coördinator of de gegevensbeheerder. Zij kunnen een dagje meelopen zo regelen.