Weidevogelbescherming

De Zaanstreek staat door de jaren heen bekend om de aanwezigheid van weidevogels. Met fraaie veenweidegebieden als het Wormer- en Jisperveld, het Oostzanerveld, de Polder Westzaan, de Kalverpolder en de (veen)weiden rondom Assendelft en Krommenie vormt ons werkgebied een belangrijke omgeving voor weidevogels.

Tot aan de eeuwwisseling waren er binnen onze vereniging diverse zogenaamde ‘stokkenzettersploegen’ actief die de nesten van weidevogels beschermden door het monitoren en markeren van de legsels en, indien nodig, door het plaatsen van nestbeschermers over de legsels. Met de betreffende boeren werden afspraken gemaakt en deze agrariërs met hart voor de natuur ontvingen subsidies voor het uitstel van werkzaamheden tot na het broedseizoen of werden betaald per nest. Hierbij speelden onze weidevogelbeschermers een belangrijke rol. Zij waren eveneens actief in droogmakerijen als de Wijde Wormer en de Enge Wormer.

Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw werd de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken opgericht. Deze vereniging werd actief in Waterland en de Zaanstreek en omgeving tot aan Castricum en Alkmaar.

Scholekster onder nestbeschermer; © Jan v.d. Geld

Water, Land en Dijken ging de weidevogelbeschermingsactiviteiten beter coördineren, beschermingsplannen per aangesloten boer maken en de vrijwilligers aansturen. De Natuurvereniging werd tevens de schakel tussen de Provincie Noord-Holland als subsidieverstrekker en de individuele boeren. De beschermingsactiviteiten werden en worden bij de aangesloten boeren uitgevoerd door de vrijwilligers. De Agrarische Natuurvereniging is het kenniscentrum voor de weidevogels. Zij telt momenteel 500 aangesloten boeren en ca. 450 vrijwilligers. De oprichting van Water, Land en Dijken in 1997 betekende tevens dat onze ‘eigen’ weidevogelbeschermingsgroepen overgeheveld werden naar deze natuurvereniging.

De Agrarische Natuurvereniging houdt voor haar aangesloten boeren en vrijwilligers twee keer per jaar een informatieve avond; in maart een startavond van het weidevogelseizoen en in het najaar een slotavond ter afsluiting.

Wilt u meer weten over weidevogelbescherming kijk dan op de website: www.waterlandendijken.nl