Werkgroep IJsvogels

De werkgroepleden Wil Sopjes, Nico Ortelee en Ellen Tanger zijn in 2018 gestart met de werkgroep

De werkgroep ijsvogels houdt zich bezig met het monitoren van de ijsvogelstand in ons werkgebied, het plaatsen en onderhouden van ijsvogelwandjes. Ook houdt de werkgroep (met behulp van vrijwilligers) tijdens het broedseizoen de broedresultaten bij.

Tijdens de jubileumavond in 2018 heeft de vogelwacht Zaanstreek een gift van Staats Bosbeheer ontvangen om een ijsvogelwand te realiseren. Ook gemeente Zaanstad heeft geld beschikbaar gesteld om een wandje in Zaanstad aan te leggen.

We vragen iedereen om eventuele broed gevallen op onverwachte locaties in de Zaanstreek – voornamelijk die niet in een ijsvogelwandje – bij ons te melden. Dit kan via de link onder contact onderdaan deze pagina. Maak het broedgeval vooral niet in de media bekend; dit om verstoring van bijvoorbeeld fotografen te voorkomen.


Werkgroepleden

Wil Sopjes
Nico Ortelee
Ellen Tanger

Contact

Werkgroep IJsvogels

IJsvogel; © Gerard Span