Werkgroep oeverzwaluwen

Deze werkgroep houdt zich bezig met oeverzwaluwen en al hun nestgelegenheden in de Zaanstreek. Tevens hebben de werkgroepleden als taak de in 1992 in het recreatiegebied Het Twiske gebouwde kunstwand in een goede staat van onderhoud te houden en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen, opdat de oeverzwaluwen de wand ieder voorjaar weer bezetten.

In januari 2016 heeft Rijkswaterstaat bij Buitenhuizen (naast een ijsvogelwand) een oeverzwaluwwand geplaatst. De werkgroep die deze wand verzorgt, bestaat uit 5 mensen van de vogelbeschermingswacht. In het eerste broedseizoen (2016) werden 5 broedsels gerealiseerd.


Coördinator

Functie vacant

Werkgroepsecretaris

Ed Staats
06 37176870

Contactpersoon Buitenhuizen

Rein Beentjes
06-14767529

Werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand in het Twiske; © Marco Woudstra