Werkgroep Roofvogels en Uilen

De werkgroep Roofvogels en Uilen houdt zich bezig met het monitoren van de roofvogelstand in ons werkgebied, het plaatsen en onderhouden van nestfaciliteiten en het ringen van jonge vogels.

De werkgroep bestaat uit ongeveer 15 personen en daarin vervullen we allemaal een bepaalde taak. Het werkgebied van de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” is in regio’s verdeeld en binnen elke regio zijn mensen van onze werkgroep actief. We hebben een mooie vogelstand in ons werkgebied en we doen ons best om deze zowel te behouden als waar mogelijk te verbeteren. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we al heel veel nestkasten opgehangen, proberen de leefgebieden / biotopen van de vogels uit te breiden, de onnodige kap van bomen tegen te gaan en het vernietigen van rietpercelen te voorkomen.

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit:

  • Eind winter en vroege voorjaar: Nestkasten schoonmaken en onderhouden / vervangen.
  • Voorjaar: controlerondes uitvoeren langs de nestkasten en alle andere mogelijke nestplaatsen in ons werkgebied. Dit is een tijdrovend karwei.
  • Tweede deel voorjaar en vroege zomer: Het controleren van de nesten op de aanwezigheid van eieren en eventueel al pas geboren vogels.
  • Rest zomer: Het ringen van jonge vogels en het noteren van zoveel mogelijk nestresultaten in ons werkgebied en deze doorgeven aan de diverse instanties (zoals Sovon). Verder staan wij ook op de open landbouwdagen met een stand om ons werk nader toe te lichten.

Voor het begin van de controlerondes en na het ringseizoen komen we als werkgroep bij elkaar om alle zaken te bespreken die met ons werk te maken hebben en afspraken te maken voor het volgende seizoen.
Binnen de werkgroep maken we gebruik van de volgende kennis:

  • Gediplomeerde ringers
  • Gediplomeerde klimmer
  • Steun van de Poelboerderij en Natuurmonumenten
  • Veel enthousiaste en getrainde ogen in het veld

Wij hebben een eigen website alwaar wij ons werk laten zien en als u daar interesse in heeft kunt u daar eens een bezoekje aan brengen: www.kiekenkaike.nl.


Voorzitter

Jurrian Boutsma

Secretaris

Rein Beentjes
06-14767529

Webmaster

Jos Spijkerman

Website

www.kiekenkaike.nl

Jonge Steenuilen; © Marc van Bakel