Wetlandwachten

Wetlandwachten zijn de ogen en oren van Vogelbescherming Nederland. Er is in ons land een netwerk van circa 80 Wetlandwachten, opgericht in 1995 door Vogelbescherming Nederland. Een WetlandWacht is een deskundige vrijwilliger met kennis van vogels en interesse voor regelgeving, beheer en communicatie en hij of zij houdt een ‘eigen’ wetland scherp in de gaten en signaleert situaties of ontwikkelingen die voor vogels ongunstig zijn.

Binnen het werkgebied van de vereniging zijn zelfs drie Wetlandwachten actief, namelijk Bernard Ebbelaar, Els Floris en Onno Steendam.

De drie belangrijkste taken van de WetlandWacht zijn:

  • Relevante informatie verzamelen die van belang is voor de kwaliteit van het gebied voor vogels.
  • Het draagvlak vergroten voor vogelbescherming op lokaal niveau. Zoals ook in het geval van Bernard, Els en Onno is een WetlandWacht vaak gelieerd aan of lid van een plaatselijke vogelwerkgroep.
  • Het actief beschermen van het hun toegewezen wetlandgebied. Dat werk kan gaan om het voeren van juridische procedures bij bestemmingsplanwijzigingen, onderzoek naar broedbiologie, het geven van interviews en informatie aan locale of regionale media zowel als het praten met terreineigenaren over het dagelijkse beheer.

Els Floris en Onno Steendam zijn WetlandWacht voor het Wormer- en Jisperveld en houden zich daarnaast bezig met de Kalverpolder, Enge Wormer en de Wijde Wormer. Zij hebben in 2011 het stokje over genomen van Nico Vens, die deze taak vele jaren heeft vervuld.

Bernard Ebbelaar is sinds september 2006 WetlandWacht voor het Oostzanerveld en het Twiske.

Met Bernard, Els en Onno staat een vrij groot deel van ons werkgebied onder ‘WetlandWachtbeheer’. En dat is een prima zaak!


Bernard Ebbelaar
06-10790890

Onno Steendam
075 6428828

Els Floris