Herbeplanting inheemse bomen en heesters N246

Bron: Martijn de Lange, Rijkswaterstaat

In het kader van de afspraken met diverse Zaanse natuurorganisaties waaronder de Vogelbeschermingswacht “Zaanstreek” is Rijkswaterstaat op 14 november begonnen met de herbeplanting van 300 diverse soorten bomen en 120 bes dragende heesters tussen de Provincialeweg N246 (Zaandam-Beverwijk) en het Noordzeekanaal bij de pont Buitenhuizen. Naast al eerder genomen natuurcompensatiemaatregelen (zie ook het nieuwsberichtje van 16 september in deze rubriek) wordt nu de actie tot herbeplanting ter hand genomen. Al deze acties hebben tot doel om de biodiversiteit voor onder andere insecten en vogels in dit gebied te verbeteren.

Het wandelpad van ca. 900 meter van het pontplein tot aan de oeverzwaluwwand is in verband met de werkzaamheden die van binnenuit moeten gebeuren om geen gevaar op te leveren voor het drukke verkeer op de N246 van 14 november tot 23 december afgesloten tussen 07.00 en 18.00 uur.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het eerdere nieuwsbericht van 16 september en de hieronder geplaatste bewonersbrief van Rijkswaterstaat.

Tot slot kunnen wij melden dat Rijkswaterstaat op verzoek van de vogelwacht ook de sterk begroeide bovenkant van de oeverzwaluwwand in zijn geheel heeft gemaaid en ontdaan van struiken en boomopslag.

Meer informatie: